DADES DE L’EMPRESA

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i Comerç Electrònic (LSSI) s’exposen les dades identicatves de l’empresa.
NOM COMERCIAL: COMPREM A CASA
NOM FISCAL: CAC SC
NIF:J01679711 ADREÇA: C. Clivillers, 7, Olot 17800 (Girona)
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: hola@compremacasa.cat

 

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment a allò previst a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, de 13 de desembre, s’informa que les dades personals així com la difusió d’imatges recollides en aquest portal web, seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part d’un fitxer titularitat de CAC SC (COMPREM A CASA d’ara en endavant), degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que no es cediran a tercers. COMPREM A CASA es compromet a tractar les seves dades de manera confidencial amb la única i exclusiva finalitat de prestar els serveis encarregats, pel que adoptarà les mesures legalment previstes i necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i dels riscos als que estan exposades, provinents de l’acció humana o del medi físic i natural. Qualsevol modificació de les seves dades, haurà de ser comunicada a COMPREM A CASA perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació d’aquesta política de Privacitat, vostè reconeix que la informació i les dades personals recollides son exactes i veraces. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les seves dades personals o imatges pot fer-ho enviant un escrit a C. Hipólito Lázaro, 25 – 17800 – Olot (Girona)  o un correu electrònic a hola@compremacasa.cat. COMPREM A CASA es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

AVÍS LEGAL

www.compremacasa.cat

COMPREM A CASA, posa a disposició dels usuaris d’aquest lloc web determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web www.compremacasa.cat per part dels usuaris que hi accedeixen. Les presents condicions generals s’exposen als usuaris en totes i cadascuna de les pàgines del lloc web, i en el cas que l’usuari introdueixi les seves dades en els formularis existents, no ho podrà fer sense que s’hagi produït la seva acceptació. L’accés al lloc web www.compremacasa.cat implica l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’usuari afirma comprendre en la seva totalitat. L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contraries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals. L’ús del lloc web www.compremacasa.cat no comporta obligatòriament la d’inscripció de l’Usuari. Només en el cas de realitzar les compres online, en les botigues dels seu clients, vostè ens facilitarà informació personal amb la única i exclusiva finalitat de procedir amb la gestió de la compra i enviar-li informació i publicitat d’activitats relacionades amb www.compremacasa.cat. Les dades personals recollides obligatòries per a dur a terme la compra online seran: nom i cognoms, adreça, municipi, província, codi postal, telèfon, correu electrònic mitjançant la plataforma online, i totes aquestes dades quedaran guardades en la nostra base de dades, d’acord amb el que estableix la LOPD. Al introduir les seves dades personals per a realitzar una compra està acceptant que restin guardades per al processament i utilització per part de COMPREMA CASA en la tramitació de la compra. Vostè tindrà la opció d’acceptar l’enviament d’informació, descomptes i publicitat de totes aquelles activitats que es desenvolupin a COMPREM A CASA en el moment d’introduir les seves dades mitjançant el lloc web. Les condicions generals per l’accés i ús del lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent a l’usuari a realitzar un bon us del lloc web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts que es mostren a la web i en especial, imatges, codis de fonts, dissenys, textos, gràfics, logotips, noms comercials, marques, etc. susceptibles d’ús industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de COMPREM A CASA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en la web.

La utilització, sense la prèvia i expressa autorització de COMPREM A CASA de la informació continguda en el lloc web, així com la lesió dels drets sobre la propietat intel·lectual o industrial donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes, regulat a l’article 8 i 32.1.2 de la Llei de Propietat Intel·lectual i Industrial.

RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

COMPREM A CASA es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a l’objecte de mantenir actualitzada la seva informació afegint, modificant, corregint o eliminant

COMPREM A CASA no es farà responsable de l’ús que els tercers facin de la informació publicada al lloc web, ni tampoc dels danys provocats o pèrdues econòmiques, que de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació.

REPRODUCCIÓ DE CONTINGUTS

COMPREM A CASA es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a l’objecte de mantenir actualitzada la seva informació afegint, modificant, corregint o eliminant

COMPREM A CASA no es farà responsable de l’ús que els tercers facin de la informació publicada al lloc web, ni tampoc dels danys provocats o pèrdues econòmiques, que de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

COMPREM A CASA no es fa responsable en cap cas de danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar a títol enunciatiu, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver-se adoptat totes les mesures tecnològiques i de seguretat necessàries per a evitar-ho.

POLÍTICA DE PRIVACITAT A LES XARXES SOCIALS

En compliment a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’011 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), COMPREM A CASA informa als usuaris, que s’ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Instagram, amb la finalitat de fer publicitat dels nostres serveis i esdeveniments.

L’usuari que disposi d’un perfil a la mateixa xarxa social, i s’uneixi al perfil de la xarxa social creada per COMPREM A CASA mostrant així interès en la informació que es publiciti a la xarxa, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

COMPREM A CASA tindrà accés i tractarà aquella informació pública de l’usuari, en especial, del nom del contacte, però aquestes dades seran exclusivament utilitzades dins de la pròpia xarxa social, sense esser incorporades a cap fitxer.

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals a COMPREM A CASA. Elena Cargol Plana. C. Hipòlit Lázaro,25 – 17800 Olot (Girona) o un correu electrònic a hola@compremacasa.cat d’acord amb la LOPD, però s’han de tenir en compte les següents apreciacions:

*Accés: Estarà definit per a la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.

*Rectificació: només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de Comprema casa per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia xarxa social. Normalment, aquest dret s’haurà d’exercir enfront de la xarxa social.

*Cancel·lació i/o oposició: com en el cas anterior, només es podrà satisfer en relació a aquella informació que es trobi sota el control de Comprema casa, per exemple, deixar d’estar unit al perfil de la xarxa social a nom de Comprema casa.

Comprema casa realitzarà les següents actuacions:

*Accés a la informació pública del perfil.

*Publicació en el perfil d’usuari de tota aquella informació ja publicada en la pagina de Comprema casa

*Enviar missatges personals i individuals mitjançant la xarxa social.

*Actualitzacions de l’estat del perfil de la xarxa social que es publicaran en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

PUBLICACIONS

L’usuari, una vegada s’hagi unit a la xarxa social de COMPREM A CASA podrà publicar comentaris, enllaços, imatges, fotos o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la xarxa social. L’usuari, en tots els casos, haurà de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o tenir el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pagina, ja siguin textos, gràfics, fotos, vídeos…que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, la ètica, el bon gust i/o que atemptin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o a la llei. En aquests casos, COMPREM A CASA es reserva el dret a retirar d’immediat el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

Comprem a casa no es farà responsable dels continguts que lliurement hagi publicat l’usuari.

L’usuari haurà de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per això al mateix temps és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se en la xarxa social no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de Comprem a casa però si que estaran a la xarxa social.

PUBLICITAT

Comprem a casa utilitzarà la xarxa social per a fer publicitat dels seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pagina de Comprem a casa per a que també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallen l’enllaç a la política de privacitat de les Xarxes Socials:

*Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

*Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

*Twitter: https://twitter.com/es/privacy

POLÍTICA DE PRIVACITAT

MARC NORMATIU

El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de COMPREMACASA es fonamenta en el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes, i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE.

La gestió de la privacitat es realitza d’acord amb els principis relatius al tractament de les dades recollits a l’article 5 del RGPD, que estableix que les dades seran:

 1. Tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat/da (licitud, lleialtat i transparència).
 2. Recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no seran tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats.
 3. Adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten (minimització de dades).
 4. Exactes i, si cal, actualitzades (exactitud).
 5. Conservades de manera que permetin identificar els interessats durant un període no superior al necessari per a les finalitats del tractament de dades personals (limitació del termini de conservació).
 6. Tractades de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades (integritat i confidencialitat).

FINALITAT DE LES DADES

De conformitat amb la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que mitjançant el formulari de registre, les dades personals de l’usuari quedaran incorporades als fitxers titularitat de COMPREMACASA i seran tractades amb la finalitat d’oferir el servei sol•licitat. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui el compte de client.

Per tal de poder oferir els serveis que l’usuari contracti, les dades podran ser cedides temporalment a les empreses proveïdores de productes i serveis, amb la finalitat de poder exercir la compravenda sol•licitada i la corresponent facturació i cobrament.

DRETS

La normativa reconeix uns drets que permeten les persones garantir un control efectiu sobre les seves dades. Aquests drets, que només poden ser exercits pel mateix interessat o per un representant degudament acreditat per llei, són els que s’indiquen tot seguit:

DRET A L’ACCÉS

L’interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent:

 • Les finalitats del tractament, les categories de dades personals que es tracten i els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades.
 • El termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats per determinar-lo.
 • El dret a sol•licitar al responsable del tractament la rectificació o supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s’hi.
 • El dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.
 • L’origen de les dades, quan no s’han obtingut de l’interessat.
 • L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d’aquest tractament.
 • En cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s’ofereixen.

DRET DE RECTIFICACIÓ

Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.

L’interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

 

Dret de supressió (dret a l’oblit)

L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (dret a l’oblit) quan:

 • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per la qual es van recollir.
 • Es revoca el consentiment en què es basava el tractament.
 • L’interessat s’oposa al tractament.
 • Les dades s’han tractat il•lícitament.
 • Les dades s’han de suprimir per complir una obligació legal.
 • Les dades s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

Quan el responsable ha fet públiques les dades personals i s’han de suprimir, ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió els altres responsables que estan tractant aquestes dades.

El responsable ha de comunicar la supressió a cada destinatari, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat ho sol•licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

Excepcions a l’exercici del dret de supressió:

 • L’exercici del dret a la llibertat d’expressió i informació.
 • El compliment d’una obligació legal.
 • La formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

DRET D’OPOCISICIÓ

L’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals:

 • Quan el tractament es basa en l’interès públic o l’exercici de poders públics conferits al responsable, o en l’interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l’oposició s’ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal. El responsable del tractament ha de deixar de tractar-les, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de l’interessat o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.
 • Quan el tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l’elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.
 • Quan el tractament té fins estadístics o d’investigació científica o històrica i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

DRET DE LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT

És un dret de la persona interessada que consisteix a marcar les seves dades de caràcter personal conservades amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. No s’ha de confondre amb el bloqueig de dades de l’LOPD.

La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar. La limitació es pot sol•licitar quan:

 • La persona interessada ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre el responsable determina si escau atendre la sol•licitud.
 • El tractament és il•lícit, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però l’interessat s’oposa a la supressió.
 • Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però l’interessat s’oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

Mentre dura la limitació, el responsable només pot tractar les dades afectades, més enllà de conservar-les, en els casos següents:

Amb el consentiment de la persona interessada.

 • Per formular, exercir o defensar reclamacions.
 • Per protegir els drets d’una altra persona física o jurídica.
 • Per raons d’interès públic importants, de la Unió o de l’estat membre corresponent.

El responsable ha de comunicar la limitació a cada destinatari, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat ho sol•licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

CONTACTE

L’usuari té dret a obtenir confirmació sobre si a COMPREMACASA estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes, limitar, cancel•lar i sol•licitar la portabilitat dirigint una sol•licitud per escrit a la companyia a l’adreça electrònica hola@compremacasa.cat o bé a l’adreça c/Hipólito Lázaro, 25 d’Olot 17800 (Girona) acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial que acrediti la seva identitat.